Polska pomoc

 

Centra Gotowości Szkolnej w Gruzji

W Gruzji wiele dzieci z obszarów wiejskich pozbawionych jest dostępu do edukacji przedszkolnej. W mniejszych wsiach nie ma przedszkoli, a funkcjonujące tam szkoły nie prowadzą oddziałów przedszkolnych. Od 1 września 2014 znacząco zmieniła się sytuacja gruzińskich dzieci w wieku przedszkolnym. Przedszkola w Gruzji stały się bezpłatne na mocy zmian w Ustawie o samorządzie lokalnym. Postawiono im też wiele wymagań w obszarze wyposażenia.

Zniesienie opłat spowodowało ogromny napływ dzieci. W rezultacie w przedszkolach tworzone były grupy liczące ponad 40, a nawet do 60 dzieci. W takich warunkach trudno prowadzić zajęć o charakterze edukacyjnym i przedszkola z trudem wypełniały swoją funkcję opiekuńczą. Projekt „Centra Gotowości Szkolnej w Gruzji” skierowany jest do dzieci 5-letnich, które mogą uczęszczać do tworzonych klas przygotowawczych. „Centra Gotowości Szkolnej” mogą wyrównać szanse edukacyjne dzieci wiejskich.

Centra Gotowości Szkolnej w Gruzji

Projekt realizowany był od 1 lutego do 31 grudnia 2014 roku na terenie Gruzji i w Polsce. Partnerami w realizacji byli: Civitas Georgica z Tbilisi, Edukator Georgia i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży. Celem projektu „Centra Gotowości Szkolnej w Gruzji” jest wsparcie grup defaworyzowanych społecznie, usprawnienie mechanizmu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci z regionów wiejskich Gruzji poprzez stworzenie im dostępu do wczesnej edukacji. Działania projektowe przyczyniają się do zwiększenia dostępu do wczesnej edukacji i ukształtowania u dzieci 5-letnich gotowości szkolnej, sprzyjają promowaniu jakości we wczesnej edukacji oraz rozwojowi świadomości potrzeby wspierania rozwoju dziecka od lat najmłodszych.

W gruzińskich szkołach w Qveda Chkhorotskhu (rejon Chkhorotskhu), Lia, Chitatskhari, Akhalsofeli, Korckheli, Zugdidi, shkola N8, Zugdidi, shkola  N12 (rejon Zugdidi), Tivi (rejon Kvareli), Saqadagiano (rejon Kaspi), Boshuri, Arashenda (rejon Gori), Tsalenjikha  shkola N1 (rejon Tsalendjikha), Vaziani (rejon Mtsketa), Otobaia 1, Otobaia 2, Nabakevi (rejon Gali, Abchazja) powstało 16 Centrów Gotowości Szkolnej (CGS). Dostosowano je do potrzeb dzieci, wyposażono w odpowiednie zabawki, książki i pomoce dydaktyczne. W centrach 278 dzieci uczy się i przygotowuje do podjęcia nauki w szkołach. W ramach projektu opracowane zostały: model funkcjonowania CGS, zawierający autorski program nauczania oraz skorelowane z nim narzędzia diagnozujące postępy w rozwoju dzieci oraz programy treningów przygotowujących nauczycielki do pracy z dziećmi 5-letnimi. W oparciu o te programy przeszkolono 40 nauczycielek.

W ramach działań związanych z prowadzeniem edukacji globalnej opracowano grę planszową „Na gruzińskim szlaku” i karcianą „Psotny Swan” oraz pakiet edukacyjny „Poznajmy Gruzję” do pracy z polskimi dziećmi w wieku 5-10 lat.

Centra Gotowości Szkolnej w Gruzji

W ramach projektu od września do grudnia funkcjonowało 16 grup, w których uczyło się 278 dzieci w wieku 5 lat. Dzieci przeszły badania medyczne i psychologiczne, które pomogły stworzyć indywidualne programy wsparcia. Społeczności lokalne 14 miejscowości, w których powstały alternatywne grupy przedszkolne zaangażowały się w działania na rzecz dzieci. Rodzice pomogli w remontach i wyposażaniu pomieszczeń.

Został opracowany (zrecenzowany) i wdrożony programu nauczania „Program kształtowania gotowości szkolnej – Basko (dla dzieci w wieku 5-6 lat)” wraz z narzędziami diagnostycznymi, które posłużyły do przeprowadzenia dzieci uczących się w Centrach Gotowości Szkolnej (CGS).

Powstały programy szkoleń nauczycielek pracujących w CGS. 40 gruzińskich nauczycielek przedszkoli ukończyło treningi, pogłębiając swoją wiedzę i umiejętności z zakresu wspierania wszechstronnego rozwoju dziecka, kształtowania gotowości szkolnej i prowadzenia diagnozy pedagogicznej.

Uczestnicy wizyty studyjnej zapoznali się z polskim doświadczeniem w zakresie kształtowania gotowości szkolnej dzieci i prowadzenia edukacji przedszkolnej w szkołach, na terenach wiejskich.

Opracowany został model funkcjonowania w szkołach Centrów Gotowości Szkolnej przygotowujących 5-letnie dzieci do podjęcia nauki oraz  materiały dydaktyczne „Poznajemy Gruzję”, w tym grę planszową „Na gruzińskim szlaku” dla dzieci starszych i grę karcianą „Psotny Swan” dla dzieci młodszych w ramach komponentu edukacji globalnej.