Polska pomoc

Can we use aid to promote democracy?

Can we use aid to promote democracy?[1]

Specjalny gość panelu - Maria Leissner, szwedzka Ambasador na rzecz Demokracji - przypomniała, że kilka lat wcześniej Szwecja bezskutecznie próbowała wprowadzić kwestie demokracji do polityki rozwojowej UE. Sukces Polski jest nie do przecenienia. Debata, której kulminację stanowią tegoroczne EDR, powinna być podstawą do podjęcia konkretnych działań. Jak dotąd jedynie 2% oficjalnej pomocy rozwojowej przeznaczane jest na działania związane z budową instytucji demokratycznych, a jedynie 0,09% na wspieranie partii politycznych i parlamentów. Niewielkie wsparcie przeznaczane jest na rzecz dostępu do niezależnej informacji. Wg Amb. Leissner współpraca rozwojowa powinna w równym stopniu dotyczyć praw społecznych i gospodarczych, co politycznych i obywatelskich.

Paneliści zgodzili się, że demokracja powinna być stanowić wsparcie dla procesu rozwoju  zaś każde działanie z zakresu współpracy rozwojowej powinno przyczyniać się do umacniania instytucji demokratycznych na szczeblu lokalnym lub narodowym. Pomoc rozwojowa powinna wzmacniać zdolność obywateli do decydowania o własnym losie. Paneliści zgodzili się, że warunkowość pomocy jest narzędziem pozwalającym na ograniczanie współpracy z niedemokratycznymi rządami i jako taka powinna być stosowana szerzej. Warunkowość jest jednak mniej skuteczna w obliczu coraz większej roli, jaką we współpracy rozwojowej odgrywają państwa niedemokratyczne, m.in. Chiny.

 

[1] Organizator: polska Prezydencja. Paneliści: Martin Dahinden (Dyr. Gen. Szwajcarskiej agencji rozwojowej), Ayo Obe (Trustee of the International Crisis Group), Xiao Qiang (założyciel i redaktor naczelny China Digital Times), Kristian Schmidt (DG DEVCO KE), Krzysztof Stanowski (Podsekretarz Stanu w MSZ). Moderator: Nazanine Moshiri z Al. Jazeera English.

w górę

Tagi