Polska pomoc

CSR jako istotny element Spójności polityk na rzecz rozwoju

Jednym z obszarów Spójności polityki na rzecz rozwoju jest Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (CSR) – znana również pod nazwą zrównoważony biznes (RBC) - rozumiana jako pozytywny wkład biznesu w ekonomiczny, środowiskowy i socjalny postęp sprzyjający zrównoważonemu rozwojowi.

Standardy pracy, prawa człowieka, łańcuchy dostaw i ochrona środowiska zostały zidentyfikowane przez OECD jako najważniejsze elementy zrównoważonego biznesu.

Obszary, na które biznes, zgodnie z raportem OECD, może mieć największy wpływ to edukacja, zatrudnienie i zdrowie.

OECD zwraca uwagę na to, że największym problemem jest brak świadomości wagi RBC/CSR w łańcuchach dostaw. Ważne jest zastosowanie politycznych instrumentów dla wsparcia CSR (standardy etyczne, socjalne oraz środowiskowe) i to jest rola decydentów – czyli m.in. resortów.

Kluczowe jest zapewnienie spójności pomiędzy krajowymi politykami sektorowymi oraz promowanie RBC/CSR.

Koordynatorem działań związanych z promocją i wdrażaniem Społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w Polsce jest Ministerstwo Gospodarki.

Zobacz więcej informacji na temat działań podejmowanych na poziomie krajowym i międzynarodowym w sprawie Społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.

w górę

Tagi