Polska pomoc

 

Budowa szkoły średniej Sulochana

Nepal jest krajem, gdzie powszechnie panuje nierówność społeczna i gospodarcza, brakuje stabilności politycznej, brakuje również rozwiniętej infrastruktury oraz zrównoważonych środków do życia. Znaczna część społeczeństwa żyje na granicy nędzy (30 procent mieszkańców egzystuje za mniej niż 1 USD dziennie). Na 28 milionów mieszkańców prawie połowę (13 milionów) stanowią dzieci. Nędza oraz brak politycznej stabilności mają bezpośredni wpływ na kwestie rozwoju społecznego kraju, jego opieki społecznej i edukacji.

Odpowiedzią na potrzebę zapewnienia dzieciom i młodzieży dostępu do edukacji jest inicjatywa budowy szkoły średniej. Lokalizacja szkoły na drodze z Kathamandu do Shyabru Bensi sprawi, że z oferty edukacyjnej będzie mogła skorzystać młodzież z dystryktu Rasuwa oraz dystryktu Nuwakot, który został poszkodowany w wyniku trzęsienia ziemi w kwietniu 2015 roku.

Budynek będzie w stanie pomieścić ok. 240 uczniów (każda z klas w warunkach nepalskich może liczyć do 40 uczniów). Do szkoły będą uczęszczać zarówno chłopcy jak i dziewczęta. Jednym z głównych celów projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych nepalskich dziewcząt (obecnie umiejętność czytania i pisanie wśród dziewcząt wynosi 35%, u chłopców 63%, zaś do szkół podstawowych uczęszcza 66% dziewcząt i 79% chłopców).  

Partner projektu, Okrągły Stół w Nepalu, przeprowadził szereg działań w ramach projektu Freedom through Education (FtE), którego celem jest wspieranie edukacji dzieci w Nepalu poprzez zapewnienie odpowiednich warunków do nauki. W ramach FtE zbudowano 33 szkoły, 212 klas, jeden sierociniec, internat, punkt opieki zdrowotnej oraz dwie toalety. W wyniku podjętych działań wsparciem zostało objętych ponad 11 000 uczniów.

Budowa szkoły średniej Sulochana

Projekt jest odpowiedzią na problem dostępności edukacji dla młodzieży w dystrykcie Nuwakot. Po trzęsieniu ziemi, które dotknęło ten dystrykt w 2015 r. zajęcia szkolne odbywały się w bambusowych chatach. Realizacja projektu pozwoliła młodzieży na powrót do murowanych budynków, pozytywnie wpłynęła na jakość nauczania oraz bezpieczeństwo młodzieży.

Beneficjentami projektu są dzieci i młodzież dystryktu Nuwakot. Dodatkowo, dzięki lokalizacji szkoły w obszarze drogi z Kathamandu do Shyabru Bensi z zajęć szkolnych będzie mogła również skorzystać młodzież z dystryktu Rasuwa.

Projekt przyczynia się do osiągnięcia 2 Celu Zrównoważonego Rozwoju: Zapewnienie powszechnego nauczania na poziomie podstawowym poprzez zapewnienie wszystkim chłopcom i dziewczętom możliwości ukończenia pełnego cyklu nauki na poziomie podstawowym.

Projekt przeprowadzono między 19 września a 31 grudnia 2015 r. we współpracy z organizacją Okrągły Stół w Nepalu.

Budowa szkoły średniej Sulochana

Realizacja projektu trwała od 19 września do 31 grudnia 2015 r. Już we wrześniu udało się wznieść ściany, konstrukcję metalową oraz zadaszenie. W wyniku podjętych działań wybudowano 3 murowane bloki, każdy składający się z dwóch klas.

Trudna sytuacja w Nepalu po trzęsieniu ziemi, a następnie jej dalsze pogorszenie w wyniku utrzymującego się kryzysu paliwowego w stosunkach z Indiami stawiało pod znakiem zapytania dotrzymanie terminu realizacji projektu. Jednak dzięki determinacji partnera oraz wsparciu ambasady wszystkie działania udało się zakończyć w przewidzianym terminie.

Dzięki projektowi zapewniono dostęp do nauki w sześciu klasach dla grupy ok. 240 uczniów.