Polska pomoc

 

Budowa suszarni orzechów i renowacja magazynu rolnego we wsi Adonara na Flores i szkolenia dla rolników

Indonezja jest jednym z 10 największych producentów artykułów rolnych na świecie. 78 mln Indonezyjczyków to drobni rolnicy (to znaczy że posiadają mniej niż 0,5 ha ziemi). Uprawiają oni rośliny jadalne (takie jak ryż, maniok, kukurydzę i sorgo). Zajmują się uprawą roślin na sprzedaż (olej kokosowy, orzechy nerkowca, kakao, kawa i candlenut) oraz owoców (banany, mango, ananasy). Zazwyczaj rolnicy sprzedają surowe plony po bardzo niskich cenach - zarabiając bardzo niewiele. Ceny produktów nieprzetworzonych są znacznie niższe od cen produktów przetworzonych. Istnieją dwa główne powody, dla których rolnicy nie dodają wartości do swojej produkcji. Po pierwsze, nie mają dostępu do technologii, które mogą pomóc w przetwarzaniu plonów i sprzedawaniu ich po wyższej cenie. Drugim powodem jest ograniczony dostęp do rynków zbytu. Rolnicy zazwyczaj sprzedają swoje produkty pośrednikom, mając niewielką siłę przetargową. W niektórych przypadkach rolnicy przetwarzają plony, ale zwykle wykorzystują bardzo nieefektywne, ręczne metody, zajmujące dużo czasu i nie pozwalające na uzyskanie produktów wysokiej jakości.

Beneficjentami projektu jest 100 drobnych rolników i ich rodzin, mieszkających w indonezyjskiej prowincji Nusa Tengarra Timur (NTT). Wyspa Flores to jeden z najbiedniejszych regionów kraju. Jest też miejscem gdzie lokalny partner projektu, Fundacja Kopernik, ma ugruntowane kontakty. Od 1 lipca 2015 Fundacja podjęła szereg działań na terenie NTT, m.in. przeprowadziła badania na temat dostępnych rolniczych narzędzi przetwórczych oraz zorganizowała targi agrotechniczne.

Budowa suszarni orzechów i renowacja magazynu rolnego we wsi Adonara na Flores i szkolenia dla rolników

Planowany okres realizacji projektu to 1 października do 15 grudnia 2016. Projekt ma zostać zrealizowany przez Ambasadę RP w Dżakarcie we współpracy z Fundacją Kopernik. Fundacja Kopernik jest działającą w Indonezji organizacją, która dostarcza proste technologie dla wykluczonych lokalnych społeczności w celu zmniejszenia ubóstwa.

Projekt zakłada wdrożenie nowej inicjatywy - magazynu i suszarni orzechów Depot Desa. Jest to centralny zakład przetwórstwa rolnego dla rolników małorolnych, gdzie mogą uzyskać dostęp do technologii, które pozwolą im dodać wartość do ich upraw. Magazyn i suszarnia orzechów ułatwi również kontakt z potencjalnymi kupcami i innymi rynkami bez pośredników. Magazyn i suszarnia orzechów łączy kilka technologii przetwórstwa rolniczego z usługami - dostosowanymi do lokalnych warunków - na zasadzie „zapłata za użycie”. Są to zazwyczaj proste technologie, które rolnicy mogą bez problemów wykorzystywać.

Rolnicy będą płacić za korzystanie z narzędzi, ale opłata ta będzie niższa niż dodatkowy dochód uzyskany w wyniku przetworzenia towarów. Urządzeniami znajdującymi się w magazynie i suszarni orzechów będą między innymi: młocarnie sorgo, otwieracze orzechów nerkowca, olejarnie orzechów kokosowych, urządzenia do obierania orzechów kokosowych, suszarnie słoneczne, zużywające mało energii dehydratory żywności, worki do przechowywania ziarna i urządzenia do ich pakowania.

Depot Desa służy nie tylko do przetwarzanie produktów rolnych, ale także do kontaktów producentów z nabywcami. Dzięki bezpośrednim kontaktom z nabywcami przetworzonych towarów, producenci będą mogli czerpać zyski z dodatkowej wartości uzyskanej w procesie przetwarzania. 

Projekt finansowany przez Polskę pozwoli na renowację budynku, budowę suszarni słonecznej, zakup narzędzi do otwierania, przetwarzania i pakowania orzechów nerkowca, orzechów kokosowych moringa i sorgo. Pozwoli również przeprowadzić szkolenia wśród rolników aby umożliwić im korzystanie z tych narzędzi.

Dla potrzeb kalkulacji przyjęto kurs 1 EUR = 4,1749 PLN.

Budowa suszarni orzechów i renowacja magazynu rolnego we wsi Adonara na Flores i szkolenia dla rolników

Projekt zrealizowano w planowanych ramach czasowych (od 1 października do 15 grudnia 2016 r.). Wybudowano suszarnię orzechów, wyremontowano magazyn rolny oraz przeprowadzono szkolenia dla rolników pozwalające im na opanowanie umiejętności korzystania z nowych narzędzi do przetwórstwa artykułów rolnych. Beneficjentami projektu jest 100 rolników z Adonara koło Flores (Małe Wyspy Sundajskie, Indonezja) wraz z rodzinami.

Wartość projektu wyniosła 15 tys. euro, co zostało w całości pokryte przez dotację ze środków Polskiej pomocy.