Polska pomoc

 

Budowa składowiska odpadów dla jedenastu miejscowości rejonu Cimislia

Problem gospodarki odpadami dotyka większości terenów Republiki Mołdawii. Nadal powszechne jest wyrzucanie śmieci do lasu czy bezpośrednio na pole, co stanowi zagrożenie biologiczne dla mieszkańców okolicznych miejscowości. Jest to problem nie tylko nielegalności wysypisk, lecz źródło zanieczyszczeń i chorób przenoszonych przez zwierzęta, które mają swobodny dostęp do wyrzucanych w przypadkowych miejscach odpadów.

W przeszłości Rada Rejonowa Cimislia zrealizowała projekt pt. "Zintegrowane zarządzanie stałymi odpadami" współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. W ramach tego projektu zostały kupione już 3 śmieciarki, kontenery na śmieci dla gospodarstw domowych z 11 miejscowości i utworzono komunalne przedsiębiorstwo "Servcom Cimislia". Rada Rejonu Cimislia zdecydowała, że corocznie będzie przeznaczać środki finansowe w swoim budżecie na realizację tego zadania. Niemniej jednak nadal nierozwiązany pozostaje problem braku autoryzowanego miejsca do składowania odpadów oraz brak niezbędnego wyposażenia do ich zagospodarowania.

Budowa składowiska odpadów dla jedenastu miejscowości rejonu Cimislia

Realizacja projektu zaplanowana jest na okres od 1 sierpnia do 15 grudnia 2016 roku we współpracy Ambasady RP w Kiszyniowie z partnerem lokalny, Radą Rejonu Cimislia. Jego celem jest społeczno-gospodarczy rozwój obszarów wiejskich rejonu Cimislia poprzez modernizację usług w dziedzinie gospodarki odpadami. W ramach projektu przewiduje się zagospodarowanie terenu do składowania odpadów z 11 miejscowości rejonu Cimislia. Zostaną wykonane prace polegające na wyznaczeniu terenu pod budowę składowiska, budowa ogrodzenia, bramy, budki dla ochrony, remoncie dróg dojazdowych, zakupie traktora oraz przyczepy.

Dzięki projektowi wzmocniona zostanie współpraca między 11 wsiami w celu utworzenia zintegrowanego systemu zbiórki odpadów. Poprzez likwidację nielegalnych wysypisk zmniejszona zostanie ilość odpadów i poprawiona jakość środowiska naturalnego. Ponadto, zostanie przeprowadzona publiczna kampania informacyjna na temat usług sanitarno-komunalnych w obszarach wiejskich, co zwiększy świadomość społeczności w zakresie ochrony środowiska i ekologii. Beneficjentami projektu będą mieszkańcy 11 miejscowości w rejonie Cimislia – łącznie 21 267 osób.

Budowa składowiska odpadów dla jedenastu miejscowości rejonu Cimislia

Projekt został zrealizowany w okresie od 3 sierpnia do 12 grudnia 2016 roku. Polegał na zbudowaniu składowiska odpadów, na które zwożone są śmieci z 11 miejscowości z rejonu Cimislia. W ramach projektu zagospodarowano teren do składowania odpadów, zbudowano ogrodzenie, bramy, budki dla ochrony, wyremontowano drogi dojazdowe. Zakupiono traktor oraz przyczepę. Długoterminowym rezultatem projektu jest efektywne zarządzanie odpadami stałymi. Pozwoli to na zredukowanie zagrożenia chorobami zakaźnymi, zapewni czystsze środowisko i godne warunki życia mieszkańców, co w konsekwencji podniesie również atrakcyjność regionu. Ponadto została przeprowadzona publiczna kampania informacyjna na temat usług sanitarno-komunalnych na obszarach wiejskich.

Projekt został dofinansowany ze środków Polskiej pomocy grantem w wysokości ok. 100 000 PLN (23 500 EUR), a jego całkowita wartość wyniosła ok. 130 000 PLN (30 800 EUR). Na potrzeby kalkulacji przyjęto kurs 1 EUR = 4,1749 PLN.