Polska pomoc

 

Budowa infrastruktury zaopatrzenia w wodę wsi Radeni

Miasto Bielsk Podlaski i Rejon Calarasi podpisały 31 maja 2008 r. umowę partnerską. Współpraca obejmuje następujące obszary: handel i usługi, edukacja, poprawa stanu zdrowia ludności, kultura, ekologia i ochrona środowiska.

Wieś Radeni w rejonie Calarasi zamieszkuje ok. 2 200 mieszkańców. 10 lokalnych przedsiębiorców zajmuje się m.in. suszeniem owoców, produkcją oleju, obróbką drewna, a 21 gospodarstw domowych jako główne źródło dochodów wykorzystuje szklarnie. 140 gospodarstw domowych podłączonych jest do studni głębinowej i wodociągu. Natomiast 575 gospodarstw korzystało dotychczas z około 150 studni. Bez bieżącej wody pozostają instytucje działające na terenie wsi: przedszkole, szkoła, przychodnia, poczta, biblioteka czy świetlica z salą wykorzystywaną w trakcie spotkań i uroczystości.

Istniejąca sytuacja zmusza ludzi do korzystania z mało wydajnych, płytkich studni lokalnych lub przewożenia wody w zbiornikach z jeziora. Woda w istniejących studniach nie zaspokaja dziennego zapotrzebowania. Nie spełnia też norm sanitarnych. Przeprowadzone analizy pokazały, że najprostszym technologicznie i najefektywniejszym ekonomicznie sposobem zapewnienia mieszkańcom wsi Radeni dostępu do wody jest wykopanie studni głębinowej wraz z przyłączoną do niej siecią wodociągową.

Budowa infrastruktury zaopatrzenia w wodę wsi Radeni

Zarówno rolnictwo, uprawa czy hodowla, jak i przedsiębiorczość we wsi Radeni dla utrzymania działalności i rozwoju potrzebuje zaopatrzenia w wodę. W ramach projektu wykonana zostanie studnia głębinowa i przepompownia wody wraz z instalacją i siecią zasilającą, dwa zbiorniki na wodę oraz sieć wodociągowa.

Budowa infrastruktury zaopatrzenia w wodę wsi Radeni

Działania zaplanowane w projekcie zapewnią górnej części wsi Radeni stały dostęp do dobrej jakości wody, co wpłynie na poprawę warunków życia oraz rozwój społeczno-gospodarczy całej miejscowości. 575 gospodarstw domowych dzięki realizacji inwestycji uzyska dostęp do wody. Ponadto z rezultatów projektu korzystać będzie również 7 instytucji (szkoła, przedszkole, poczta, biblioteka, ratusz miejski, przychodnia lekarska, świetlica) i 10 przedsiębiorstw rolno-spożywczych, które zostały podłączone do nowego wodociągu.