Polska pomoc

 

Budowa domu dla dziewcząt w wiosce dla syryjskich sierot w Turcji

W związku z trwającymi od kilku lat działaniami zbrojnymi na terenie Syrii, sytuacja humanitarna w regionie ulega ciągłemu pogorszeniu. Według szacunków, od początku konfliktu w Syrii zginęło około 300 tys. ludzi – mężczyzn, kobiet i dzieci, zaś ponad 2,5 mln osób uciekło z kraju, głównie na terytorium Turcji. Znaczną część uchodźców stanowią kobiety i dzieci, których mężowie i ojcowie zginęli w trakcie walk. W przeważającej większości pozostają one bez podstawowych środków do życia.

W celu ochrony osób najbardziej poszkodowanych w wyniku toczącej się wojny – dzieci, które straciły swoich rodziców – istnieje bezsprzeczna potrzeba zapewnienia im bezpiecznego, zdrowego i przyjaznego środowiska, które pomoże im odzyskać psychiczną i fizyczną równowagę. Kluczowym elementem takiego działania jest budowa sierocińca w okręgu Reyhanli w prowincji Hatay na terenie południowo-wschodniej Turcji, czyli w regionie, w którym przebywa większość syryjskich uchodźców. Projekt wpisuje się bezpośrednio w strategiczne działania władz tureckich oraz w priorytety wynikające z międzynarodowych zobowiązań Turcji względem Unii Europejskiej.

Budowa domu dla dziewcząt w wiosce dla syryjskich sierot w Turcji

Realizacja projektu zaplanowana jest na okres od 1 lipca do 31 października 2016 r. we współpracy Ambasady RP w Ankarze z partnerem lokalnym, fundacją IHH Humanitarian Relief Foundation. Jego celem jest zwiększenie stabilności regionalnej, zagwarantowany zapewnieniem podstawowych potrzeb bytowych dla uchodźców wojennych.

Projekt jest częścią większego przedsięwzięcia, zakładającego budowę sierocińca w okręgu Reyhanli w prowincji Hatay na terenie południowo-wschodniej Turcji, czyli w regionie, w którym przebywa większość syryjskich uchodźców. Na terenie sierocińca znajdować się będą oddzielne domy dla chłopców i dziewcząt, szkoła, obiekty sportowe oraz place zabaw. Projekt finansowany ze środków Polskiej pomocy wspiera budowę jednego domu dla dziewcząt: zakup materiałów, budowę obiektu oraz jego miesięczne utrzymanie. Dom będzie mieć konstrukcję dwupiętrową o powierzchni 350 m2. Będzie wykonany przy wykorzystaniu technologii gwarantującej szybką konstrukcję, przy zachowaniu standardów bezpieczeństwa i wytrzymałości (w tym odporności na ruchy sejsmiczne). Przed oddaniem do użytku, obiekt zostanie wyposażony w niezbędne umeblowanie i elementy wykończenia (w tym m.in. sprzęt AGD, oświetlenie, wyposażenie łazienki itp.).

Beneficjentami projektu jest 18 sierot – syryjskich dziewcząt, ich opiekunowie oraz pracownicy wioski dla sierot.

Budowa domu dla dziewcząt w wiosce dla syryjskich sierot w Turcji

Projekt dofinansowany ze środków Polskiej pomocy został zrealizowany od 1 lipca do 31 października 2016 r. Stanowił część większego projektu, który zakładał budowę kompleksu obejmującego 55 domków mieszkalnych, szkoły podstawowej i średniej, części rekreacyjno-sportowej, budynku administracyjnego, centrum medycznego, hostelu oraz meczetu. Termin oddania do użytku całego kompleksu to styczeń 2017 roku. Wsparcie Polskiej pomocy objęło część budowy i wykończenia jednego z domów, zakup materiałów budowlanych oraz kompleksowe prace wykończeniowe. Wioska „Child Living Center” obejmuje łącznie 55 domków mieszkalnych, zapewniając schronienie dla ok. 1000 dzieci pochodzących z Syrii.

Projekt został dofinansowany ze środków Polskiej pomocy grantem w wysokości ok. 124 000 PLN (31 500 USD), a jego całkowita wartość wyniosła ok. 980 000 PLN (ok. 247 000 USD). Na potrzeby kalkulacji przyjęto kurs 1 USD = 3,9488 PLN.