Polska pomoc

 

Brykiety z biomasy praktycznym sposobem na ograniczenie wylesiania zboczy Mt. Kilimandżaro

Góra Kilimandżaro ma istotne znaczenie dla ekosystemu i życia ludzi na znacznej części terytorium Tanzanii i Kenii. Stanowi podstawowe źródło wody. Jednak postępujący proces wylesiania górskich zboczy powoduje, że z roku na rok wody ubywa. Gwałtowny przyrost liczby ludności oznacza, że zapotrzebowanie na drewno służące gospodarstwom domowym oraz szkołom do gotowania zaczyna przewyższać zdolności regeneracji Góry.

Dzięki sadzeniu nowych drzew można do pewnego stopnia złagodzić negatywne skutki wycinania lasów. Lokalne stowarzyszenie TEACA zajmuje się tym już od 20 lat. Jednak prawdziwym rozwiązaniem problemu byłoby zastąpienie w kuchni drewna alternatywnym źródłem energii. Brykiety do opalania mogłyby być produkowane ze skarbonizowanej biomasy. Biomasa to – dotychczas niewykorzystywane – suche gałęzie, łodygi kukurydzy, manioku, słonecznika, czy trociny z tartaków. Ponieważ biomasa pozyskiwana jest bezkosztowo, a wyprodukowane brykiety wystarczą nie tylko na zaspokojenie własnych potrzeb, ale mogą też stanowić źródło dochodu wspomagającego domowe budżety, pomysł organizacji TEACA ma szanse przełożyć się na trwałą zmianę nawyków.

Brykiety z biomasy praktycznym sposobem na ograniczenie wylesiania zboczy Mt. Kilimandżaro

Projekt realizowany będzie w okresie od stycznia do grudnia 2016 r. na górskich zboczach Kilimandżaro (okolice wioski Tema) oraz na terenie dystryktu Rombo, gdzie funkcjonują liczne tartaki. Wykonawcą jest Fundacja Ekonomiczna Polska - Afryka Wschodnia w partnerstwie z tanzańską organizacją TEACA.

Celem głównym projektu jest ograniczanie wylesiania zbocz Góry Kilimandżaro. Chodzi o nakłonienie lokalnych społeczności do stosowania alternatywnych źródeł energii. Pomogą w tym działania edukacyjne, podczas których pokazywany będzie w praktyce proces produkcji brykietów. Dodatkowo celem jest wprowadzenie nowych upraw wspierających produkcję biomasy (np. manioku).

Działania edukacyjne kierowane są do szkół, grup samopomocowych kobiet i rolników. Podczas zajęć organizacja TEACA prezentować będzie technologię produkcji brykietów, którą sama wypracowała. Kolejne działanie projektowe dotyczy zainstalowania maszyny brykietującej sprowadzonej z Polski i uruchomienia produkcji brykietów wytwarzanych z trocin.

Beneficjentami jest społeczność lokalna zamieszkująca zbocza Mt. Kilimandżaro – w większości ubodzy rolnicy uprawiający kukurydzę i banany na własne potrzeby. Realizacja projektu pozwoli na wprowadzenie do kuchni bardziej wydajnego źródła energii, które mniej zanieczyszcza powietrze. Technologia produkcji jest bardzo nieskomplikowana  i opiera się na wykorzystaniu prostych maszyn, które łatwo będzie naprawiać: komory do karbonizacji powstają ze zużytych beczek po oleju, maszyna do mieszania materiału z butli gazowych, a maszyna do wyciskania brykietów jest skonstruowana w oparciu o maszynkę do mięsa. Szkoły i grupy samopomocowe zostaną wyposażone w niezbędny sprzęt, dzięki czemu będą mogły uruchomić produkcję na sprzedaż. Z kolei gospodarstwa indywidualne będą mogły sprzedawać organizacji TEACA zwęglony proszek węglowy, który posłuży do dalszej produkcji brykietów.

Brykiety z biomasy praktycznym sposobem na ograniczenie wylesiania zboczy Mt. Kilimandżaro

Pierwszy moduł projektu był realizowany w okresie od kwietnia do grudnia 2016 r.

Przeszkolono 4 grupy samopomocowe oraz prawie 150 osób spośród personelu pedagogicznego i pomocniczego w 20 szkołach Moshi Rural. W sumie ponad 5 tys. osób uzyskało dzięki temu wiedzę na temat biomasy, jej karbonizacji i produkowania wysokoenergetycznych brykietów, a ok. 500 osób bezpośrednio uczestniczyło w produkcji. Szkoły i grupy wyposażone zostały w zestawy sprzętu do samodzielnej produkcji brykietów. W efekcie realizacji projektu w 20 szkołach funkcjonują nowoczesne kuchnie szkolne, które wykorzystują jako materiał opałowy brykiety z biomasy.

Elementem prowadzonych działań było przeszkolenie ponad 400 rolników w zakresie nowych upraw rolnych, które wspomagają produkcję biomasy. Rolnicy uczestniczący w zajęciach edukacyjnych otrzymali sadzonki manioku oraz nasiona słonecznika, nikli indyjskiej i sorgo.

Ponadto w ramach działań projektowych została zbudowana hala produkcyjna, w której zainstalowano importowaną z Polski brykieciarkę. Pod koniec trwania pierwszego modułu projektu udało się uruchomić produkcję brykietów z trocin (100-150 kg brykietów dziennie).

Projekt uzyskał poparcie ze strony lokalnej administracji Dystryktu Moshi Rural, która w proponowanych rozwiązania dostrzegła potencjał ograniczenia degradacji lasów w skali ogólnokrajowej.