Polska pomoc

Bezpieczeństwo i nowoczesność

Na poligonie Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Bezpieczeństwa Życia odbyło się uroczyste przekazanie pierwszego na Ukrainie trenażera ratowniczego – mobilnego, treningowego symulatora służącego do nauki i doskonalenia zachowań strażaków w akcjach ratowniczych.

Sprzęt umożliwia on ocenę działań w niebezpiecznych warunkach, symulując realne zjawiska, z jakimi mogą spotkać się strażacy podczas pożaru. Przekazany sprzęt pozwoli na wyszkolenie kadry instruktorskiej posiadającej pełne kwalifikacje do dalszego, samodzielnego procesu kształcenia kadr służb ratowniczych.

Projekt kontynuowany będzie w 2018 r. W ramach drugiego modułu zaplanowano wsparcie strony ukraińskiej przy tworzeniu pierwszego w kraju ośrodka szkoleniowego, który stanowił będzie wzorzec do budowy nowych baz szkoleniowych w innych rejonach Ukrainy. Szczególny nacisk położono na bezpieczeństwo ratowników. Przekazywany sprzęt spełnia wysokie normy obowiązujące na terenie Unii Europejskiej, a szkolenia prowadzone pod okiem polskich strażaków stwarzają możliwość przejmowania najlepszych praktyk oraz wprowadzenia innowacyjnych technologii w procesie dydaktycznym.  

Zakup trenażera został sfinansowany ze środków "polskiej pomocy" Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach projektu „Wsparcie systemu kształcenia ochotniczych straży pożarnych oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych służb ratowniczych na Ukrainie” realizowanego przez Szkołę Główna Służby Pożarniczej w Warszawie we współpracy z Lwowskim Państwowym Uniwersytetem Bezpieczeństwa Życia, Komendą Wojewódzkiej Straży Pożarnej we Lwowie oraz Stowarzyszeniem Ochotniczych Straży Pożarnych Okręgu Lwowskiego.

 

w górę

Tagi