Polska pomoc

 

BRAVE KIDS PERU - rozwój dzieci i młodzieży mieszkających na ulicach i w tzw. pueblos jovenes w Limie.

W projekcie realizowanym w okresie 1 czerwca – 31 grudnia 2011 r. w Limie w Peru, brał udział wolontariusz, który przebywał na miejscu od 15 września do 28 grudnia 2011 r. Wykonawcą projektu było Stowarzyszenie Kultury Teatralnej „Pieśń Kozła”, natomiast partnerem lokalnym Stowarzyszenie na Rzecz Integralnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży Żyjących w Sytuacji Ubóstwa i Wykluczenia Społeczngo – Ayllu Situwa.

Celem projektu była redukcja ubóstwa wśród dzieci i młodzieży mieszkających w Limie, poprzez pomoc wolontaryjną w domu Ayllu Situwa, w którym mieszka 8 chłopców pochodzących z ubogich rodzin oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym i przestępczością.

Głównymi elementami projektu była bezpośrednia opieka i rozwój umiejętności chłopców, w formie warsztatów artystycznych, fotograficznych, komputerowych oraz z zakresu praw dziecka, ochrony środowiska i edukacji kulturalnej. Ponadto, wolontariusz sprawował nadzór nad ich zdrowiem, edukacją oraz czasem wolnym, a także poprzez naukę sprawnego zarządzania domem, obsługi komputera i strony internetowej, podniósł kwalifikacje kadry domu. Dodatkowo, wolontariusz był zaangażowany w realizację innych projektów rozwojowych partnera lokalnego, w tym głównie projektu pn. „Przysposobienie zawodowe młodzieży z najuboższych warstw społecznych Limy w celu walki z ubóstwem i przeciwdziałaniu przestępczości”, współfinansowanego w ramach Małych Grantów programu „polska pomoc”. W jego ramach, wolontariusz prowadził rekrutację, doradztwo zawodowe, szkolenia komputerowe oraz utworzył stronę internetową www.ayllusituwa.org/chambeaperu.

Łącznie w czasie trwania projektu wolontariusz przeprowadził 73 godziny warsztatów dla chłopców z domu Ayllu Situwa, a także w ramach dodatkowej działalności przeszkolił 75 osób z zakresu obsługi programów komputerowych, z czego 25 skorzystało z bardziej zaawansowanych konsultacji. Dodatkowo, 3 osoby z kadry domu podniosło swoje kwalifikacje zarządcze i komunikacyjne.

W ramach elementu edukacyjnego, wolontariusz prowadził stronę internetową i bloga www.bravefestival.pl/peru, na którym opublikował m.in. wywiady z dziećmi romskimi, z Czech, Polski, Peru, Ugandy, Inguszetii i Autonomii Palestyńskiej. Ponadto opracowane zostały studia przypadku w zakresie wpływu edukacji kulturalnej na rozwój dzieci, w celu dalszego ich wykorzystania do działań edukacyjnych organizacji. Zostały one także opublikowane w formie płyt CD oraz na ww. stronie internetowej. Działania wolontariusza w Polsce zwieńczone zostały prelekcją i projekcją filmu dokumentalnego o działalności organizacji Ayllu Situwa oraz wernisażem i wystawą zdjęć z Peru.