Polska pomoc

Armenia

Projekt wpisuje się w szerszy program rozwoju ruchu hospicyjnego w Armenii prowadzonego przez aplikanta. Partnerem jest jedyne w Armenii hospicjum dla dorosłych. Polska fundacja wspiera partnera w rozwoju opieki paliatywnej według standardów europejskich. Ważnym elementem takiego systemu jest towarzyszenie w chorobie przez osoby spoza grona medycznego. Tworzone w ten sposób relacje społeczne, odciążanie rodziny w opiece nad chorym, budowanie pozytywnych emocji przez wolontariusza jest niezbędnym elementem opieki paliatywnej. Przez okres 3 miesięcy dwoje polskich wolontariuszy, doświadczonych w pracy hospicyjnej będzie popularyzować ideę nieodpłatnej pracy na rzecz chorych w Armenii.
Po pierwsze, będą poszukiwać kandydatów na wolontariuszy wśród uczniów szkół średnich i Polonii ormiańskiej. Zaopatrzeni w materiały informacyjne w języku ormiańskim, angielskim i polskim, zorganizują serię spotkań, pogadanek, prezentacji.
Efektem ich pracy będzie stworzenie grupy minimum 15 wolontariuszy, w tym 2 spośród Polonii ormiańskiej.
Po drugie, własną pracą przy pacjentach hospicjum oraz podczas spotkania z personelem, nauczą lekarzy i pielęgniarki jaką rolę pełni wolontariusz w hospicjum, jakie można mu zlecić mu zadania.
Projekt zakończy się elementem edukacji rozwojowej. Korzystając z kilkuletnich doświadczeń aplikanta obydwoje wolontariuszy nawiążą kontakt z łódzkimi mediami i przygotują dla nich informację prasową na temat swojej wizyty w Armenii. Powstanie również reportaż na stronę internetową fundacji obrazujący odbytą tam pracę.

<< powrót

w górę

Tagi