Polska pomoc

 

Apiterapia socjalna

W związku ze wzrastającym zapotrzebowaniem na produkty pszczele (miód, pyłek, wosk, mleczko pszczele), a także rosnącym zainteresowaniem metodami zapobiegania lub leczenia chorób środkami pochodzenia naturalnego, branża pszczelarska stała się przedmiotem szczególnej uwagi.

W miejscowości Antoniny, w rejonie krasiłowskim (obwód chmielnicki, zachodnia Ukraina), w której historia pszczelarstwa sięga XVIII w., utworzono dwie kooperatywy pszczelarskie oraz stowarzyszenie „Spółka antonińskich pasieczników”.

Beneficjentami projektu byli bezrobotni mieszkańcy rejonu krasiłowskiego, ofiary konfliktu zbrojnego w Ukrainie, osoby wewnętrznie przesiedlone. Zrealizowane działania pomogły im nie tylko w rehabilitacji poprzez wspólną pracę, lecz także pozwoliły nabyć umiejętność prowadzenia pszczelarstwa oraz ekologicznego ogrodnictwa.

Dzięki pracy w pasiece uczestnicy projektu zdobyli wiedzę na temat podstaw biznesu, finansów i planowania budżetu. Zdobyte umiejętności zostaną wykorzystane do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej.

Całkowita wartość projektu wyniosła prawie 116 750 zł, przy czym dofinansowanie ze środków Polskiej Pomocy przekroczyło 81 700 zł (dla kalkulacji przyjęto kurs 1 euro = 4,1749 zł).