Polska pomoc

 

Akademicki Cykl Edukacyjny: Zrównoważony rozwój - wyzwania globalne

W projekcie trwającym od 1 czerwca do 17 grudnia 2012 r. brali udział doktoranci, absolwenci i inni członkowie środowiska akademickiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Celem projektu była aktywizacja środowiska akademickiego w zakresie stosowania zasad edukacji globalnej w dydaktyce akademickiej. Nacisk położono na uporządkowanie wiedzy i udoskonalenie umiejętności doktorantów i absolwentów UJ w zakresie rozwoju zrównoważonego w warunkach globalizacji, a także podniesienie świadomości w zakresie możliwości zaangażowania jednostki w kształtowanie procesów globalnych.

Bezpośrednimi beneficjentami projektu było 76 doktorantów i absolwentów UJ, którzy zarejestrowali się jako słuchacze projektu Akademickiego Cyklu Edukacyjnego.

W ramach działań projektu zorganizowano cykl 10 wykładów akademickich poświęconych zagadnieniu zrównoważonego rozwoju w różnych aspektach tematycznych (m.in. globalne problemy rolnictwa, różnorodność kulturowa, ubóstwo, zasoby naturalne, zmiany klimatu), o łącznej długości 40 godzin. Przygotowano również dwa warsztaty WE-CAN!-dowe prowadzone przez przedstawicieli NGO (PAH i Fundacja na Rzecz Różnorodności POLISTREFA), które miały na celu przełamywanie stereotypów i uprzedzeń, a także ukazanie wpływu jednostki na globalne procesy. Zorganizowano 5 wykładów gościnnych przedstawicieli organizacji międzynarodowych zaangażowanych w rozwiązywanie problemów globalnych, gdzie przemawiali przedstawiciele m.in. Rady Europy, Centre for Sustainable Consumption and Production, i Banku Światowego. Wykłady prowadzone były w języku polskim lub angielskim. Cykl edukacyjny zorganizowany w ramach projektu podsumowała konferencja „Zrównoważony rozwój – wyzwania globalne. Teoria – dydaktyka – praktyka”.

W ramach projektu przygotowano podręcznik pt. „Zrównoważony rozwój – wyzwania globalne”, opracowany na bazie treści wykładów akademickich, opublikowany w liczbie 300 egzemplarzy. Podręcznik w wersji elektronicznej dostępny jest na stronie internetowej Uniwersytetu Jagiellońskiego.