Polska pomoc

Akademia Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego w 2012 r.

W dniu 13 lipca 2012 r. zakończył się pierwszy w 2012 r. dwutygodniowy moduł szkoleniowy programu Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego (AAPPW). Przedsięwzięcie jest realizowane przez MSZ we współpracy z Krajową Szkołą Administracji Publicznej.

Moduł dotyczył tematu Zarządzanie godnościowe przez wartości i miał na celu pokazanie uczestnikom  szkolenia, jak ważne jest wiązanie pracy w administracji państwowej z potrzebą własnej godności i włączanie w ten proces powszechnie cenionych wartości moralnych, stanowiących kulturowo zakorzenione standardy godnego zachowania.

W zajęciach wzięło udział 23 urzędników średniego i wyższego szczebla administracji rządowej Armenii (5 osób), Azerbejdżanu (5), Gruzji (5), Mołdawii (4) i Ukrainy (4). 

Na rok 2012 przewidziana jest jeszcze realizacja dwóch modułów:

  • dotyczącego ekonomii sektora finansów publicznych w dniach 17-28 września 2012 r. w Warszawie,
  • poświęconego polityce bezpieczeństwa i obrony, organizowanego wspólnie ze Szwecją w dniach 8-12 października 2012 r. w Warszawie oraz 5-9 listopada 2012 r. w Brukseli.

Celem programu AAPPW jest wzmocnienie administracji rządowej w państwach Partnerstwa Wschodniego poprzez organizację specjalistycznych szkoleń dla urzędników z państw partnerskich. Program służy kształtowaniu profesjonalnej kadry urzędniczej w krajach Partnerstwa Wschodniego, stanowiącej zaplecze eksperckie niezbędne do wdrażania zasad demokratycznego państwa prawa. Program realizowany jest w formule dwutygodniowych modułów szkoleniowych obejmujących wykłady i warsztaty prowadzone przez doświadczonych ekspertów i praktyków.

Powołanie AAPPW zapowiedział premier Donald Tusk podczas Szczytu Partnerstwa Wschodniego w dniach 29-30 września 2011 r. w Warszawie, co znalazło odzwierciedlenie w zapisach deklaracji końcowej przyjętej w trakcie szczytu.

Program finansowany jest ze środków programu polskiej współpracy rozwojowej.

 

w górę

Tagi