Polska pomoc

Agenda for Change – season 1

Agenda for Change - season 1: Human Rights and Development: Mixing the Families[1]

Dyskutowano nad uniwersalnością terminów: demokracja, wolność i prawa człowieka oraz ich związkiem z suwerennością państw (zwłaszcza tych najmniej rozwiniętych). Zastanawiano się nad znaczeniem popularnej w dyskursie rozwojowym zasady ownership i koniecznością rozumienia jej w odniesieniu do całego społeczeństwa, a nie jedynie rządu danego kraju. Próbowano odpowiedzieć na pytanie, czy można mówić o demokracji, gdy udział w głosowaniu nie jest procesem świadomym.

W dyskusji przewijał się wątek „wiosny arabskiej" i postulowanych przez demonstrantów zmian politycznych, ekonomicznych i społecznych. Paneliści podkreślali rolę społeczeństwa obywatelskiego w tych wydarzeniach oraz wymieniali oczekiwania wobec Europy: wsparcie m.in. w aspekcie „wyposażania" w wartości demokratyczne, udostępnianie technologii i przekazywanie funduszy niezbędnych dla rozwoju gospodarczego.

Paneliści stwierdzali, że UE nie mówi jednym głosem. Zauważali, że nie można liczyć tylko na wsparcie państw Zachodu - wiele należy zrobić samemu, dotyczy to także kwestii roli kobiet. Podkreślali, że wolność, demokracja i prawa człowieka są najwyższym dobrem. Priorytetem powinny być jednak gospodarka i rozwój, ponieważ prawa człowieka funkcjonują wówczas, gdy społeczeństwo ma poczucie stabilności.

 

[1] Organizator: Komisja Europejska. Paneliści: Rami Abdurraman (Syrian Observatory for Human Rights), Farida Allagni (libijska aktywistka na rzecz praw kobiet), Heidi Hautala (Minister ds. rozwoju międzynarodowego Finlandii), Mohammed El-Hacen Ould Bebatt (obserwator OIF w DRK). Moderator: Tumi Makgabo.

w górę

Tagi