Polska pomoc

 

Afya Bora (Perfect Health) - Wsparcie Centrum Zdrowia w Kiabakari poprzez wolontariat paramedyczny, celem zapobieżenia rozprzestrzeniania się malarii i innych groźnych chorób oraz ograniczenie nowych zachorowań

Projekt realizowany był w okresie 1 sierpnia – 31 grudnia 2011 w Kiabakari (region Mara) w Tanzanii. Wykonawcą projektu była Fundacja Kiabakari, a lokalnym partnerem parafia katolicka w Kiabakari (diecezja Musoma). W ramach projektu jedna wolontariuszka pracowała w Tanzanii w okresie od 27 września do 31 grudnia 2011 roku.

Celem projektu było wsparcie Centrum Zdrowia w Kiabakari, poprzez działania na rzecz zapobiegania rozprzestrzenianiu się malarii i innych chorób, a także działania profilaktyczne wśród beneficjentów projektu, mieszkańców Kiabakari.

W okresie trwania projektu wolontariuszka objęła opieką ok. 600 pacjentów ośrodka zdrowia w Kiabakari, wykonywała także proste zabiegi medyczne (średnio ok. 50 zabiegów w miesiącu) oraz zaszczepiła 120 dzieci. Wolontariuszka przebadała pod kątem malarii, ameby oraz duru brzusznego prawie 200 dzieci, w tym 93 dzieci z przedszkola, 37 uczniów szkoły podstawowej i 69 dzieci z wioski. Wolontariuszka pomagała również w prowadzeniu dokumentacji medycznej i wydawaniu leków.

Kolejnym komponentem projektu były działania prozdrowotne (pogadanki z rodzicami i edukacja wśród dzieci), w ramach których odbyło się 16 spotkań dla rodziców i opiekunów.