Polska pomoc

AIA - Osiedlowy wymiar nowej ekonomii w Rustawi

Zamiarem organizatora projektu - we współpracy z władzami miejskimi Gdyni, które mają w tej mierze duże osiągnięcia - było zwrócenie uwagi gruzińskich partnerów na potencjał rozwoju, jaki tkwi w wewnętrznym, społecznym wymiarze miasta. W wyniku procesu transformacji ustrojowej w Gruzji przeprowadzono prywatyzację zasobów mieszkaniowych,  a do zarządzania budynkami wielorodzinnymi powołano wspólnoty mieszkaniowe. Wspólnoty dopiero rozpoczęły naukę realizowania swoich zadań statutowych, a już stały się ogniskami samoorganizacji społecznej mieszkańców. W trakcie realizacji projektu wybrano trzy osiedla do przeprowadzenia pilotażowej wersji programu współdziałania oraz współfinansowania projektów zagospodarowania i modernizacji terenów wokół budynków. Wspólnoty mieszkaniowe trzech osiedli nawiązały współpracę, przygotowano plany urbanistyczne tych osiedli, doprowadzono do wydzielenia gruntów i uwłaszczenia na nich wspólnot. Opracowano plany architektoniczne, plany zagospodarowania terenu, zaprojektowano małą architekturę, przeprowadzono nasadzenia nowych drzew na terenach zielonych.

Realizujący projekt:

Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego Gmin, Szczecin

http://sites.google.com/site/srggszczecin/

 

w górę

Tagi