Polska pomoc

AAPPW - szkolenie dotyczące Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony

Akademia Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego (AAPPW) – szkolenie dotyczące Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony

Urzędnicy średniego i wyższego szczebla administracji rządowej Armenii (4 osoby), Azerbejdżanu (4), Gruzji (4), Mołdawii (6) i Ukrainy (6) rozpoczynają w ramach Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego (AAPPW) szkolenie dotyczące Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (WPBiO). Kurs przygotowany przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej oraz szwedzką Folke Bernadotte Academy we współpracy z MSZ obejmuje dwie części. W dniach 8 - 12 października 2012 r. w Warszawie odbędzie się pierwsza – polska część szkolenia, druga zostanie zrealizowana w Brukseli w dniach 5 – 9 listopada 2012 r.

Celem szkolenia jest wzmocnienie współpracy państw Partnerstwa Wschodniego z Unią Europejską w zakresie WPBiO poprzez zapoznanie uczestników z:

  • politycznymi, prawnymi i praktycznymi aspektami uczestnictwa w unijnych misjach cywilnych i operacjach wojskowych oraz innych działaniach podejmowanych przez UE w zakresie WPBiO, w tym inicjatywach szkoleniowych;
  • możliwościami wsparcia ze strony UE dla zainteresowanych państw w zakresie m.in. reformy sektora bezpieczeństwa (SSR).

Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną następujące tematy:

  • zasady funkcjonowania WPBiO oraz możliwości współpracy w tym zakresie z partnerami;
  • zdolności cywilne i wojskowe rozwijane na potrzeby unijnych operacji zarządzania cywilnego;
  • budowanie zdolności niezbędnych do udziału w operacjach zarządzania kryzysowego;
  • rodzaje aktywności w ramach WPBiO - na podstawie konkretnych przykładów i spotkań z szefami/zastępcami szefów unijnych operacji zarządzania kryzysowego;
  • doświadczenia wybranych państw trzecich z zakresu ich uczestnictwa w unijnych operacjach zarządzania kryzysowego.

Akademia APPW została powołana podczas polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej a jej funkcjonowanie znalazło odzwierciedlenie w zapisach Deklaracji II Szczytu Partnerstwa Wschodniego (Warszawa, 29-30 września 2011 r.).

Celem Programu AAPPW jest wzmocnienie administracji rządowej w państwach Partnerstwa Wschodniego poprzez organizację specjalistycznych szkoleń dla urzędników z państw partnerskich. Program służy kształtowaniu profesjonalnej kadry urzędniczej w krajach PW, stanowiącej zaplecze eksperckie niezbędne do wdrażania zasad demokratycznego państwa prawa. Program realizowany jest w formule dwutygodniowych modułów szkoleniowych obejmujących wykłady i warsztaty prowadzone przez doświadczonych ekspertów i praktyków.

Program finansowany jest ze środków programu Polskiej współpracy rozwojowej.

w górę

Tagi