Polska pomoc

 

„Wolontariat w programie zrównoważonego rozwoju w regionie Zugdidi oraz Imereti w Gruzji, 2010”

W okresie od 17 czerwca do 31 grudnia 2010 r. Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa we współpracy z organizacją People in Need zrealizował projekt skierowany do młodzieży, organizacji społecznych, społeczności lokalnej, administracji publicznej i uchodźców wewnętrznych w Gruzji.

Działania dwóch wolontariuszek biorących udział w projekcie przyczyniły się do zwiększenia społecznej aktywności mieszkańców obszarów wiejskich w gruzińskich regionach Imeretii i Zugdidi; zwiększenia aktywności lokalnych NGOs i instytucji samorządowych, tak, by ich działania przyczyniały się do poprawy jakości życia lokalnej społeczności; zwiększenia mobilności i ograniczenie bezrobocia wśród uchodźców wewnętrznych, którzy wzięli udział w projekcie; wyrównania dostępu do edukacji i podniesienie jej jakości wśród młodzieży ze środowisk uchodźczych (IDPs) i z obszarów wiejskich regionów Imeretii i Zugdidi; zwiększenia współpracy międzysektorowej w regionie Imeretii, a także do zwiększenia efektu multiplikatywnego działań sfinansowanych z funduszu mikrograntów poprzez wydanie publikacji nt. dobrych praktyk.

Wolontariuszki włączyły się w rozpoczęty już projekt rozwojowy, zatem całościowe rezultaty były dużo szersze niż efekty wynikające bezpośrednio z ich pracy, która miała jednak bezpośredni wpływ na osiągnięcie przez projekt następujących rezultatów: wsparcia merytorycznego w zakresie identyfikacji oraz stworzenia kadry lokalnych liderów na terenach regionów Zugdidi i Imeretii.