Polska pomoc

 

„Odpowiedzialny podróżnik - popularyzacja treści Edukacji Globalnej i promowanie zaangażowania w pomoc rozwojową wśród szerokiej publiczności” – kontynuacja

90% dorosłych Polaków nie słyszało o Milenijnych Celach Rozwoju, taka sama liczba respondentów dwukrotnie zaniża liczbę państw słabiej rozwiniętych niż Polska, a jedynie 24% respondentów w ciągu ostatnich dwóch - trzech miesięcy miało styczność z informacjami o pomocy rozwojowej. Takie wnioski płynął z badań przeprowadzonych na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Polacy aktywni zawodowo oraz w wieku emerytalnym, w przeciwieństwie do dzieci i młodzieży objętych edukacją formalną, znacznie rzadziej mają możliwość zetknięcia się ze wskazaną problematyką. Przyczyną tego zjawiska jest sprofilowanie większości działań z zakresu EG pod kątem dzieci i młodzieży, a ostatnio także dzięki działalności NGOs, studentów. W związku z tym mniejsza jest oferta z tego zakresu skierowana do starszych pokoleń. W tej sytuacji także sami dorośli, zaangażowani w pracę zawodową, rzadziej z własnej inicjatywy starają się poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie.

„Odpowiedzialny podróżnik - popularyzacja treści Edukacji Globalnej i promowanie zaangażowania w pomoc rozwojową wśród szerokiej publiczności” – kontynuacja

Obecna inicjatywa, realizowana w okresie lipiec – grudzień 2015 r., jest efektem doświadczeń poprzedniej edycji projektu, cieszącej się dużym zainteresowaniem odbiorców. Projekt ma zadanie zwiększenie świadomości szerokiej publiczności w różnym wieku na temat problemów globalnych, a w konsekwencji aktywizację i wzrost zaangażowania na rzecz pomocy rozwojowej. Prowadzące do tego działania to organizacja serii spotkań z podróżnikami i twórcami filmów o tematyce rozwojowej, przeprowadzenie cyklu warsztatów rodzinnych oraz organizacja pikniku edukacyjnego. Ponadto, w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej zaplanowana została organizacja warsztatów dotyczące celów i form pomocy rozwojowej oraz możliwości zaangażowania na jej rzecz.

Bezpośrednim miejscem realizacji zasadniczych działań projektu jest Park Edukacji Globalnej – Wioski Świata. W szerszym ujęciu projekt obejmuje całe miasto Kraków, jak i województwo małopolskie.

Celem ogólnym projektu jest trwały wzrost wiedzy szerokich kręgów społeczeństwa polskiego w zakresie problematyki rozwojowej oraz zaangażowania na rzecz pomocy rozwojowej. Znajomość problematyki rozwojowej, w tym zagadnień dotyczących roli pomocy rozwojowej przekazywanej przez kraje europejskie i udziału Polski w tych działaniach jest ważnym elementem wiedzy o społeczeństwie, którą powinien posiadać każdy wykształcony obywatel.

Wychodząc od założeń EG, oddziaływanie na odbiorcę ma za zadanie kształtowanie postaw oraz motywowanie osób dorosłych do działania na rzecz globalnego rozwoju poprzez udział w konkretnych inicjatywach wspierających pomoc rozwojową.

„Odpowiedzialny podróżnik - popularyzacja treści Edukacji Globalnej i promowanie zaangażowania w pomoc rozwojową wśród szerokiej publiczności” – kontynuacja

Projekt został zrealizowany w okresie 8 lipca – 31 grudnia 2015 r. przez Salezjański Wolontariat Misyjny Młodzi Światu.

W ramach projektu odbył się cykl 10 spotkań z podróżnikami i filmowcami pt. „Wielkie Wyprawy”, którego celem  było przedstawienie szeroko pojmowanych wyzwań globalnych oraz współzależności z nimi związanych. Harmonogram spotkań przedstawiał się następująco:

 1. Anna Nowicka. Sudan Południowy: Smak wolności. 8 sierpnia (30 uczestników).
 2. Michał Król. Egipt: Być Koptem. 22 sierpnia (35 uczestników).
 3. Wojciech Mucha. Ukraina: Krew i ziemia. O ukraińskiej rewolucji. 12 września (40 uczestników).
 4. Katarzyna Dąbkowska. Afryka: Między światami – podróż do świata współczesnych Innuitów. 26 września (50 uczestników).
 5. Agnieszka Cebula. Peru: Śladami Polaków po Ameryce Południowej – filmowe opowieści. 10 października (45 uczestników).
 6. Andrzej Pietrzyk. Peru: Na skrzyżowaniu czterech światów. 24 października (50 uczestników).
 7. Maciej Syka. Pokaz filmu „The Human Experience”. 7 listopada (140 uczestników).
 8. Maciej Kołodziejczyk. USA:  Wokół Wielkiego Kanionu i Sierra Nevada. 28 listopada (60 uczestników).
 9. Marta Burza. Indie: W sari rikszą na zajęcia, czyli jak działa szkoła bez zegarka. 5 grudnia (60 uczestników).
 10. Michał Król. Irak, Syria: Insha Allah – Krew męczenników. 12 grudnia (70 osób).

Modernizacja infrastruktury Parku Edukacji Globalnej – Wioski Świata objęła: wymianę pokrywy jurty mongolskiej, wymianę wielkoformatowych puzzli w kształcie igloo, zakup małych stolików i krzesełek na potrzeby warsztatów dla dzieci, aktualizację treści na tablicach informacyjnych. Ponadto stworzono pięć konspektów warsztatów tematycznych w serii „Wielka Wyprawa z Misyjkiem”. Elementem przewodnim całego cyklu spotkań była postać Misyjka – stworka wprowadzającego dzieci i ich rodziców w problemy mieszkańców poszczególnych kontynentów. Postać ta została zaprojektowana w 2012 r., natomiast na potrzeby niniejszego projektu jej wersja graficzna została udoskonalona. Warsztaty odbywały się w następujący sposób: jeden kontynent w konkretnym miesiącu (sierpień – Afryka: 2 warsztaty, wrzesień – Arktyka: 2 warsztaty, październik – Ameryka Południowa: 2 warsztaty, listopad – Ameryka Północna: 2 warsztaty, grudzień – Azja: 2 warsztaty). Podczas „podróży” uczestnicy dowiadywali się komu i jak możemy pomagać oraz jakie obopólne korzyści płyną z niesienia pomocy mieszkańcom dalekich części świata.

30 sierpnia na terenie Parku został zorganizowany „Globalny Piknik Edukacyjny”. W ramach czterogodzinnej imprezy odbyły się: 

 • Tematyczne warsztaty prowadzone przez wolontariuszy SWM:
  • nauka języka twi - jednego z najpopularniejszych języków w Ghanie
  • nauka strzelania z łuku
  • warsztat gry na bębnach
  • warsztat „Poznawanie Innuickich zwyczajów”
 • Zwiedzanie interaktywne wraz z przewodnikiem – każdy z uczestników Pikniku miał możliwość zwiedzenia wszystkich chatek oraz skorzystania z nowych interaktywnych atrakcji Parku.
 • Gry terenowe i symulacyjne dla dzieci mające pokazać z jakimi problemami borykają się ich rówieśnicy z innych kontynentów:
  • gra terenowa „Ścieżka Odpowiedzialnego Podróżnika”
  • gra wielkoformatowa „Boliwijska droga do szkoły”
 • Występ zespołu „New Day” – występ miał charakter interaktywny. Utwory zespołu inspirowane są kulturą i muzyką afrykańską.

21 listopada, na zakończenie Tygodnia Edukacji Globalnej, odbyły się warsztaty związane z obchodami Europejskiego Roku na rzecz Rozwoju. Poprzez gry i quizy uczestnicy warsztatów mogli dowiedzieć się czym różni się organizacja pozarządowa od wolontariatu, kto jest beneficjentem a kto darczyńcą, co to są Cele Zrównoważonego Rozwoju oraz skąd wzięła się nazwa Kraje Globalnego Południa. W ramach zajęć każda z grup miała za zadanie stworzyć własną organizacje pozarządową ze statutem i logiem, a następnie starać się rozwiązać jeden z wybranych problemów, takich jak niedożywiania dzieci w Sudanie Południowym, czy brak wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej w Papui Nowej Gwinei.