Polska pomoc

 

“Tazama na Tabasamu” (Spójrz i uśmiechnij się) - Klinika okulistyczno-dentystyczna w Kiabakari skutecznym ratunkiem na pustyni świadczeń zdrowotnych tego typu dla społeczności północno-zachodniej Tanzanii

Kiabakari leży w regionie Mara, w północno-wschodniej części Tanzanii, nieopodal szosy łączącej Musomę (najbliższe miasto liczące 150 tys. mieszkańców i oddalone od Kiabakari o 30 km) oraz Mwanzę. Centrum zdrowia w Kiabakari funkcjonuje od 2007 r. Wybudowano go i wyposażono dzięki dotacji MSZ RP w ramach programu polskiej pomocy. W latach 2007-2015 centrum zdrowia było wspierane przez Polskę poprzez realizację projektów rozwojowych ze środków polskiej pomocy. Dzięki tym działaniom ukończono budowę ośrodka, zwiększono jego wyposażenie, rozszerzono zakres świadczeń zdrowotnych dla najuboższych mieszkańców (m.in. otwarto salę porodową), a także przeprowadzono zajęcia z edukacji zdrowotnej i wolontariat medyczny.

Stan uzębienia miejscowej ludności jest w katastrofalnym stanie ze względu na panujące niedożywienie oraz ogólny zły stan zdrowia, szczególnie kobiet i dzieci. Najbliższy stomatolog jest 200 km od Kiabakari, a okulista 300 km (bez szans na dojazd). Ze względu na braki w dostawie prądu oraz wcześnie zapadający zmrok mieszkańcy regionu Mara mają kłopoty z widzeniem, a jak stwierdzili okuliści dodatkowo z nieleczoną kataraktą. Szczególny przypadek wymagający natychmiastowej pomocy to dzieci i kobiety z bielactwem, których w okolicy jest dość dużo. Centrum zdrowia w Kiabakari rocznie przyjmuje około 15 tys. pacjentów. W marcu 2012 r. Kiabakari stało się siedzibą dystryktu Butiama, skupiając ok. 330 tys. mieszkańców. Powstaje więc konieczność rozbudowy ośrodka, zwiększenia specjalizacji aby sprostać rosnącej liczbie przybywających mieszkańców.

“Tazama na Tabasamu” (Spójrz i uśmiechnij się) - Klinika okulistyczno-dentystyczna w Kiabakari skutecznym ratunkiem na pustyni świadczeń zdrowotnych tego typu dla społeczności północno-zachodniej Tanzanii

Projekt skupia się przede wszystkim na zapewnieniu mieszkańcom dystryktu Butiama (300 tys. osób) dostępu do usług medycznych z zakresu okulistyki i stomatologii, udziału w profilaktyce i edukacji prozdrowotnej oraz ma celu podniesienie poziomu wiedzy okulistyczno- stomatologicznej miejscowej kadry ośrodka, na poziomie pozwalającym na samodzielne przyjmowanie pacjentów.

W ramach działań projektowych wybudowano od podstaw oraz wykończono i oddano do użytku nową klinikę okulistyczno-stomatologiczną: 1 gabinet stomatologiczny, 1 gabinet okulistyczny, 2 sale badań, pokój zabiegowy, sterylizatornia, poczekalnia, gabinet przyjęć pacjentów. Ponadto zorganizowano i przeprowadzono 6 tematycznych bloków szkoleniowych: 4 bloki okulistyczne i 2 stomatologiczne dla łącznie 15 pracowników ośrodka zdrowia. Z kolei w ramach edukacji globalnej zorganizowano wystawę i pogadanki tematyczne dla środowiska medycznego, wygłoszono referat na temat sytuacji zdrowotnej mieszkańców Kiabakari oraz podsumowano realizację projektu na Zebraniu Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Okulistyki i Optometrii.

Beneficjentami ostatecznymi projektu są mieszańcy miejscowości Kiabakari i okolicznych wiosek w gminie Kukirango (około 40 tys. osób) w tym: dzieci młodsze i starsze, matki, kobiety i kobiety w ciąży, dzieci i dorośli z bielactwem (w tym dzieci z bielactwem z pobliskiego obozu w Lamadi) oraz wszyscy mieszkańcy gminy wymagający konsultacji lekarskich i leczenia w zakresie chorób oczu i problemów stomatologicznych. Ponadto beneficjentami projektu jest również 15 pracowników medycznych Centrum zdrowia w Kiabakari, którzy zostali przeszkoleni w zakresie pomocy pacjentom, w tym w zakresie okulistyki, stomatologii oraz higieny oka i jamy ustnej.

“Tazama na Tabasamu” (Spójrz i uśmiechnij się) - Klinika okulistyczno-dentystyczna w Kiabakari skutecznym ratunkiem na pustyni świadczeń zdrowotnych tego typu dla społeczności północno-zachodniej Tanzanii

Realizacja projektu na długie lata umożliwi funkcjonowanie kliniki i zabezpieczenie okulistyczno- stomatologiczne dla mieszkańców Kiabakari oraz Regionu Mara. Diagnostyka, dobór okularów, ekstrakcja zębów oraz edukacja będą prowadzone na miejscu przez miejscowy personel, natomiast kilka razu w roku do Kiabakari będą wyjeżdżali okuliści i stomatolodzy z Polski na leczenie zachowawcze, oraz prowadzenie zabiegów tak stomatologicznych, jak i okulistycznych.